Betongbryggor

Våra betongbryggor är en förmånlig flytbrygga med tyngre bryggornas egenskaper. Flytpontonerna till våra bryggor är tillverkade av en cellplastkärna kring gjuten med armerad betong.

Allt ingående virke är tryckimpregnerad fura som hyvlats med fasade kanter. All spik är extrahärdad, varmgalvaniserad skruvspik med kullrig skalle. Alla bultförband är givetvis av varmgalvaniserat stål. Lämpligaste förankring är betongankare med galvaniserad kätting, men även andra förankringsmetoder kan offereras.

Våra betongbrygga är en högkvalitativ brygga med marknadens smartaste lösning på placeringen av flytelementen. Genom att placera dem parvis med ett mellanrum mellan pontonerna har man utnyttjat Archimedes princip till fulländning. Man får bryggan att vila på ”fötter” och kan helt eliminera de bärkraft er i mitten som endast gör att bryggan blir rank.
Landgång 1,10 x 5,00 m ingår i alla leveranser.